แปลงเพาะชำพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร ตามใบอนุญาติรวบรวมเลขที่ ปาล์ม ๖๑/๒๕๕๘
"รับจองกล้าปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2558 เป็นต้นไป"
ยูนิวานิช เป็นผู้บุกเบิกปลูกปาล์มน้ำมันเป็นการค้าแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มปลูกในปี 2512 ระหว่างปี 2526-2541 ยูนิวานิช ได้รวมกลุ่มกับยูนิลิเวอร์ ประเทศอังกฤษ และได้เริ่มจัดตั้งศูนย์วิจัย พัฒนาพันธุ์ปาล์มแห่งแรกของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายสวนและพืชศาสตร์ยูนิลิเวอร์ ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มแห่งนี้ ได้ดำเนินการค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวาง ในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การให้น้ำ การปลูกทดแทน และการปรับปรุงพันธุ์ อย่างต่อเนื่อง

โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มของยูนิวานิช มุ่งเน้นการผลิตเมล็ดปาล์มพันธุ์ดี พันธุ์ลูกผสม DxP ให้ผลผลิตทะลายและน้ำมันสูง เหมาะสมและทนทานต่อความแห้งแล้ง

โครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มของยูนิวานิชออกแบบโดย ดร.เฮร์เวิร์ด คอร์ลีย์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยปาล์มน้ำมัน ฝ่ายสวนและพืชศาสตร์ยูนิลิเวอร์ และ มร.โรสเซน ควิสต์ นักปรับปรุงพันธุ์อาวุโสที่มีชื่อเสียงจากกลุ่ม แฮริสันแอนด์ครอสฟิลด์ ภายใต้โครงการร่วมมือปรับปรุงพันธุ์ CBP (Combined Breeding Programe) นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ยูนิวานิชได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศตลอดมา เพื่อให้มั่นใจ่าการผลิตเมล็ดปาล์มเป็นไปตามมาตรฐานสากล และตั้งแต่ปี 2539 โครงการปรับปรุงพันธุ์ยูนิวานิช อยู่ภายใต้การแนะนำของ ดร.เวนเก็ตตา ราว นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากประเทศมาเลเซีย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในปี 2548 ยูนิวานิชได้สร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้น สำหรับปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะแห่งแรงของประเทศไทย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้นปาล์ม จากสายพันธุ์ดีเด่นที่คัดเลือกจากโครงการ ปรับปรุงพันธุ์ของยูนิวานิช
ห้องทดลองพันธุ์ปาล์ม ยูนิวานิชคุณภาพมั่นใจได้
จากผลการทดสอบในแปลงทดลอง และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของต้นพ่อ ต้นแม่พันธุ์ และลูกผสม DxP ต่างๆ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเข้มงวด ทำให้ยูนิวานิชสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่มีคุณภาพ ให้ผลผลิตสูงทั้งนำหนักทะลายและปริมาณน้ำมันจากต้นพ่อ และต้นแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ว่าให้ลูกผสมที่ดีที่สุด ในแปลงทดสอบนานกว่า 7 ปี

ลูกค้าของยูนิวานิชสามารถมั่นใจในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพราะหน่วยผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัท ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเป็นประจำ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ผลการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ลูกผสม DxP ยูนิวานิช ซึ่งปลูกในปี 2543/2544 พบว่ามีความบริสุทธิ์ของพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่าถึง 99.73%

 
   แกลอรี่ภาพสยามปาล์ม