แกลอรี่ภาพสยามปาล์ม  
 
 
ชื่ออัลบั้มภาพ : สารรองก้นหลุม ปาล์ม

Event : ธาตุอาหารพืชสูตรพิเศษตรา ตะวันแดง ขนาด 25 กิโลกรัม คุณสมบัติ 1.รองก้นหลุม 2.บำรุงดิน 3.เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ส่วนประกอบหลัก 1.สารปรับสภาพดิน 2.OM: Organic Matter 3.EM : Effective Microorganisms เป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรลืมไม่ได้ สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชเศรษกิจอื่นๆ ในฤดูกาลที่จะมาถึง ไม่ควรมองข้ามปุ๋ยรองก้นหลุม จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมที่มีธาตุอาหารเสริมเพิ่มเติมไปด้วย ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ในด้านปรับปรุงคุณสมบัติ ทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น เช่น ช่วยให้รากต้นยางชอนไชได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ดินเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นาน และที่สำคัญสารอาหารพืชสูตรพิเศษตราตะวันแดงเพิ่มการเจริญเติบโตให้พืชด้วย วิีธีการใส่ -รองก้นหลุมตอนปลูก โดยใช้ดินชั้นบน ผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ย ใส่รองก้นหลุมแล้วกลบหลุมให้เต็มด้วยดินชั้นล่าง -ปริมาณ 0.5-2.0 กิโลกรัม /ต้น หรือตามความสมบูรณ์ของดินและขนาดของพันธุ์พืชนั้นๆ -ใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใส่เมื่อแล้งจัดหรือฝนตกหนัก สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 089-780-0515 Event :
 

Untitled Document
ติดต่อสั่งซื้อที่ สายตรง : 089-780-0515 ,  075-520-442
Fax : 075-520-442
หรือ www.siamagro.com